หน้าหลัก2019-04-17T14:21:34+00:00
รอบสำหรับนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น (ภายใน 10 พ.ค. 62)
ระยะเวลาส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

ประกาศ

1904, 2562

Update รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบ GPAX เพิ่มเติม ณ วันที่ 19 เมษายน 2562

April 19th, 2562|Comments Off on Update รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบ GPAX เพิ่มเติม ณ วันที่ 19 เมษายน 2562

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ. ขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ศูนย์ได้ประมวลผลและส่งต่อไปยัง ทปอ. เรียบร้อยแล้ว เพิ่มเติม ดังรายชื่อที่แนบ รายชื่อโรงเรียนที่มีผล [...]

1704, 2562

รายงานผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รอบ 6 ภาคเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลข้อมูล ณ 17 เมษายน 2562)

April 17th, 2562|Comments Off on รายงานผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รอบ 6 ภาคเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลข้อมูล ณ 17 เมษายน 2562)

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัดต่างๆ ที่ส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนครั้งที่ และทางศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลได้ส่งไปยัง ทปอ. เพื่อให้ดำเนินการนำเข้าในระบบ TCAS [...]

804, 2562

ตรวจสอบผลการประมวล GPAX เพิ่มเติม (กรณีใช้ Secondary’56 และโปรแกรมอื่น) ที่ไม่ใช่ SGS และ SchoolMIS

April 8th, 2562|Comments Off on ตรวจสอบผลการประมวล GPAX เพิ่มเติม (กรณีใช้ Secondary’56 และโปรแกรมอื่น) ที่ไม่ใช่ SGS และ SchoolMIS

โรงเรียนที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลด้วย SGS และ SchoolMIS แล้วตรวจสอบข้อมูลไม่พบในรายงานสรุปรอบเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 สามารถตรวจสอบข้อมูลการประมวลผลใหม่ได้ที่นี่ [...]

604, 2562

การตรวจสอบผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

April 6th, 2562|Comments Off on การตรวจสอบผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาได้ประมวลผลข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 5 [...]

204, 2562

แจ้งผลการนำเข้า GPAX 6 ภาคเรียน จากระบบ SGS (สังกัด สพฐ.)

April 2nd, 2562|Comments Off on แจ้งผลการนำเข้า GPAX 6 ภาคเรียน จากระบบ SGS (สังกัด สพฐ.)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) ขอแจ้งว่า ศูนย์ได้ดำเนินการประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลจากโปรแกรม SGS ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งเป็นข้อมูลการประมวลผล ณ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

201, 2562

การตรวจสอบผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม

ในกรณีที่ส่งข้อมูลด้วย Template มายังหน่วยงานต้นสังกัดแล้วหากต้องการทราบว่าข้อมูลที่ส่งมาทางต้นสังกัดได้ประมวลผลข้อมูลแล้วนำส่งข้อมูลให้ทางศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) แล้วหรือไม่นั้น สถานศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่ https://ws.icas.bopp.go.th/gpa_report/ โดยให้ดำเนินการเลือกรายการที่ต้องการตรวจสอบดังรูปด้านล่าง [...]

3112, 2561

การกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับรายวิชาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ขอเรียนว่า รายวิชากาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) นั้นเป็นรายวิชาที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากลเท่านั้น แต่ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. [...]

2912, 2561

การดำเนินการกับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน

เรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผล ทุกท่าน การดำเนินการตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ส่งผล GPA/GPAX รูปแบบใหม่ตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้จัดทำระบบตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนนักเรียนออกเป็น [...]

2512, 2561

ชี้แจงภาระกิจของศูนย์ iCAS

ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ภาระกิจของศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สพฐ. (information Center for Admission Service:iCAS) เป็นเพียง [...]

2412, 2561

การจัดส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน รอบที่ 2

ตามที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) สพฐ. ซึ่งได้รับมอบหมายจาก รมว. ศธ. ให้ดำเนินการรวบรวมผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [...]

กิจกรรมของศูนย์

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรับ – ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รูปแบบใหม่ 25 – 26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม The Loft Resort บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2561 ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรับ – [...]

016622
Users Today : 15
Users Yesterday : 15
This Month : 2987
This Year : 8703
Total Users : 10151
Views Today : 18
Total views : 16805
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.90.12.112
Server Time : 2019-04-24