หน้าหลัก2019-05-11T07:18:00+00:00

ประกาศ

1105, 2562

สรุปผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

May 11th, 2562|Comments Off on สรุปผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

ตามที่ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา ได้ดำเนินการรวบรวมผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบสิ้นปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ [...]

1904, 2562

Update รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบ GPAX เพิ่มเติม ณ วันที่ 19 เมษายน 2562

April 19th, 2562|Comments Off on Update รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบ GPAX เพิ่มเติม ณ วันที่ 19 เมษายน 2562

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ. ขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ศูนย์ได้ประมวลผลและส่งต่อไปยัง ทปอ. เรียบร้อยแล้ว เพิ่มเติม ดังรายชื่อที่แนบ รายชื่อโรงเรียนที่มีผล [...]

1704, 2562

รายงานผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รอบ 6 ภาคเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลข้อมูล ณ 17 เมษายน 2562)

April 17th, 2562|Comments Off on รายงานผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รอบ 6 ภาคเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลข้อมูล ณ 17 เมษายน 2562)

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัดต่างๆ ที่ส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนครั้งที่ และทางศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลได้ส่งไปยัง ทปอ. เพื่อให้ดำเนินการนำเข้าในระบบ TCAS [...]

804, 2562

ตรวจสอบผลการประมวล GPAX เพิ่มเติม (กรณีใช้ Secondary’56 และโปรแกรมอื่น) ที่ไม่ใช่ SGS และ SchoolMIS

April 8th, 2562|Comments Off on ตรวจสอบผลการประมวล GPAX เพิ่มเติม (กรณีใช้ Secondary’56 และโปรแกรมอื่น) ที่ไม่ใช่ SGS และ SchoolMIS

โรงเรียนที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลด้วย SGS และ SchoolMIS แล้วตรวจสอบข้อมูลไม่พบในรายงานสรุปรอบเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 สามารถตรวจสอบข้อมูลการประมวลผลใหม่ได้ที่นี่ [...]

604, 2562

การตรวจสอบผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

April 6th, 2562|Comments Off on การตรวจสอบผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาได้ประมวลผลข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 5 [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

201, 2562

การตรวจสอบผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม

ในกรณีที่ส่งข้อมูลด้วย Template มายังหน่วยงานต้นสังกัดแล้วหากต้องการทราบว่าข้อมูลที่ส่งมาทางต้นสังกัดได้ประมวลผลข้อมูลแล้วนำส่งข้อมูลให้ทางศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) แล้วหรือไม่นั้น สถานศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่ https://ws.icas.bopp.go.th/gpa_report/ โดยให้ดำเนินการเลือกรายการที่ต้องการตรวจสอบดังรูปด้านล่าง [...]

3112, 2561

การกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับรายวิชาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ขอเรียนว่า รายวิชากาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) นั้นเป็นรายวิชาที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากลเท่านั้น แต่ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. [...]

2912, 2561

การดำเนินการกับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน

เรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผล ทุกท่าน การดำเนินการตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ส่งผล GPA/GPAX รูปแบบใหม่ตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้จัดทำระบบตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนนักเรียนออกเป็น [...]

2512, 2561

ชี้แจงภาระกิจของศูนย์ iCAS

ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ภาระกิจของศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สพฐ. (information Center for Admission Service:iCAS) เป็นเพียง [...]

กิจกรรมของศูนย์

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรับ – ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รูปแบบใหม่ 25 – 26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม The Loft Resort บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2561 ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรับ – [...]

016802
Users Today : 19
Users Yesterday : 3
This Month : 104
This Year : 8883
Total Users : 10331
Views Today : 20
Total views : 17072
Who's Online : 1
Your IP Address : 58.9.34.29
Server Time : 2019-05-28