หน้าหลัก2019-12-09T14:01:03+00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

1011, 2562

แจ้งการปิดรับข้อมูลรอบ 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ. ขอแจ้งปิดระบบเพื่อประมวลผลข้อมูลเพื่อส่งต่อข้อมูลให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทสไทย (ทปอ.) รอบ 5 ภาคเรียนปีการศึกษา 2562 [...]

2810, 2562

ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาเปิดให้ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล (จำนวน และรายชื่อนักเรียน) ที่นำเข้าสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นข้อมูลที่นำเข้า ณ วันที่ 25 ตุลาคม [...]

2510, 2562

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่มีผลการเรียนชั้น ม.6 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ.

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ. ขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง หรือส่งแล้วแต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้ให้เร่งดำเนินการส่งตามรูปแบบที่กำหนดให้เรียบร้อยภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 [...]

2310, 2562

หน่วยงานต้นสังกัด (นอกเหนือจาก สพฐ.) สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking 3.0 ได้แล้ว

เรียนหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด ขณะนี้ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้ดำเนินปรับปรุงโปรแกรม OBEC GPA Checking เวอร์ชั่น [...]

1010, 2562

เปิดให้ดาวน์โหลด Template แบบใหม่ที่รองรับรูปแบบการส่งข้อมูลปีการศึกษา 2562

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดรูปแบบการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ให้ระบบ TCAS เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [...]

รายงาน – สรุปผล

1105, 2562

สรุปผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

May 11th, 2562|Comments Off on สรุปผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

ตามที่ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา ได้ดำเนินการรวบรวมผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบสิ้นปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ [...]

1904, 2562

Update รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบ GPAX เพิ่มเติม ณ วันที่ 19 เมษายน 2562

April 19th, 2562|Comments Off on Update รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบ GPAX เพิ่มเติม ณ วันที่ 19 เมษายน 2562

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ. ขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ศูนย์ได้ประมวลผลและส่งต่อไปยัง ทปอ. เรียบร้อยแล้ว เพิ่มเติม ดังรายชื่อที่แนบ รายชื่อโรงเรียนที่มีผล [...]

1704, 2562

รายงานผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รอบ 6 ภาคเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลข้อมูล ณ 17 เมษายน 2562)

April 17th, 2562|Comments Off on รายงานผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รอบ 6 ภาคเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลข้อมูล ณ 17 เมษายน 2562)

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัดต่างๆ ที่ส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนครั้งที่ และทางศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลได้ส่งไปยัง ทปอ. เพื่อให้ดำเนินการนำเข้าในระบบ TCAS [...]

804, 2562

ตรวจสอบผลการประมวล GPAX เพิ่มเติม (กรณีใช้ Secondary’56 และโปรแกรมอื่น) ที่ไม่ใช่ SGS และ SchoolMIS

April 8th, 2562|Comments Off on ตรวจสอบผลการประมวล GPAX เพิ่มเติม (กรณีใช้ Secondary’56 และโปรแกรมอื่น) ที่ไม่ใช่ SGS และ SchoolMIS

โรงเรียนที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลด้วย SGS และ SchoolMIS แล้วตรวจสอบข้อมูลไม่พบในรายงานสรุปรอบเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 สามารถตรวจสอบข้อมูลการประมวลผลใหม่ได้ที่นี่ [...]

604, 2562

การตรวจสอบผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

April 6th, 2562|Comments Off on การตรวจสอบผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาได้ประมวลผลข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 5 [...]

TCAS Task
สำหรับตรวจสอบผล GPA/GPAX
และข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนชั้น ม.6030909
Users Today : 30
Users Yesterday : 20
This Month : 453
This Year : 9303
Total Users : 24438
Views Today : 42
Total views : 38278
Who's Online : 1
Your IP Address : 34.232.51.240
Server Time : 2020-10-27