ดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking

OBEC GPA Checking 1.1.1
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
(Update 8 มกราคม 2562)
เฉพาะหน่วยงานต้นสังกัดใช้เท่านั้น

โปรแกรม OBEC GPA Checking (เวอร์ชั่น 1.1.1 อัพเดตเมื่อ 11 ม.ค. 2562 เวลา 17.00 น.)

 • แก้ปัญหาส่งข้อมูลแล้วไม่ปรากฏในระบบรายงานของ icas.bopp.go.th

โปรแกรม OBEC GPA Checking (เวอร์ชั่น 1.0.9 อัพเดตเมื่อ 8 ม.ค. 2562 เวลา 15.30 น.)

 • แก้ปัญหา Arithmetic Over Flow ซึ่งเกิดในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล
 • แก้ไขการปัญหาเมนูตรวจสอบวันเดือนปีเกิดที่ได้จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์เป็นค่าว่าง ทำให้ตรวจข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ได้

โปรแกรม OBEC GPA Checking (เวอร์ชั่น 1.0.8 อัพเดตเมื่อ 7 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น.)

 • แก้ไขเมนูออกรายงานให้ถูกต้อง

โปรแกรม OBEC GPA Checking (เวอร์ชั่น 1.0.7 อัพเดตเมื่อ 3 ม.ค. 2562 เวลา 11.23 น.)

 • แก้ปัญหาติดตั้งเข้าใช้งานแต่สังกัดเป็น สพฐ. ทั้งหมด
 • ลดขนาดฟอนต์เพื่อให้แสดงผลได้ครบถ้วน

โปรแกรม OBEC GPA Checking (เวอร์ชั่น 1.0.6 อัพเดตเมื่อ 2 ม.ค. 2562 เวลา 19.40 น.)

 • เพิ่มเมนูลบผลการเรียน และ ลบรายวิชา ในเมนูหลัก
 • เพิ่มการแสดงผลเวลา ส่ง-สิ้นสุด ในเมนูส่งข้อมูลตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2

โปรแกรม OBEC GPA Checking (เวอร์ชั่น 1.0.5 อัพเดตเมื่อ 31 ธ.ค. 2561 เวลา 10.50 น.)

 • แก้ไข Template Rev8 ที่กำหนดกลุ่มสาระการค้นคว้าอิสระ (IS ไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551) ทำให้ส่งข้อมูลเข้าระบบ iCAS ไม่ได้
 • เพิ่มการแสดงผลจำนวนนักเรียนที่จะนำเข้าข้อมูลที่เมนู นำเข้าข้อมูลจาก Template (Excel)

โปรแกรม OBEC GPA Checking (เวอร์ชั่น 1.0.4 อัพเดตเมื่อ 28 ธ.ค. 2561 เวลา 10.30 น.)

 • เพิ่มเติมรายชื่อโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ความสามารถหลักๆ ของ OBEC GPA Checking

 • นำเข้าข้อมูลจาก Template (Excel)
 • นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม e-Citizen
 • นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม GPA5X (54-57)
 • ตรวจความถูกต้องเลขประจำตัวประชาชนจากทะเบียนราษฎร์
 • ตรวจความถูกต้องรหัส G จากระบบ GCODE
 • ตรวจวันเดือนปีเกิด
 • ตรวจผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม
 • ตรวจผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • รายงานผลการตรวจสอบในรูปแบบ Excel

By |2019-01-21T06:45:39+00:00December 27th, 2561|ประชาสัมพันธ์|Comments Off on ดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking