การใช้โปรแกรม OBEC GPA Checking

โปรแกรม OBEC GPA Checking 1.0 เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัด (นอกเหนือจาก สพฐ.) ใช้เท่านั้นไม่ได้สร้างมาให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาใช้งาน
ซึ่งสถานศึกษาหรือโรงเรียนต้องเป้นผู้รับผิดชอบข้อมูลความถูกต้องที่ส่งมายังหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัด และ iCAS มิได้มีหน้าที่แก้ไขข้อมูลให้สถานศึกษา หากมีความผิดพลาดของข้อมูลให้สถานศึกษาดำเนินการตามที่ต้นสังกัดแจ้งให้ดำเนินการระหว่างสังกัดกับสถานศึกษาเท่านั้น iCAS เป็นเพียงศูนย์ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลส่งต่อไปยังระบบ TCAS ที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านั้น

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ความต้องการพื้นฐาน
– OS Windows 8 หรือสูงกว่า
– .NET Framework 4.6.1
– Microsoft Office 2007 หรือสูงกว่า
– AccessDatabaseEngine

By |2018-12-25T15:30:47+00:00December 24th, 2561|ประกาศ|Comments Off on การใช้โปรแกรม OBEC GPA Checking