ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อนจากโปรแกรม Secondary’56

ตามที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้เปิดให้โรงเรียนที่จัดทำผลการเรียนด้วยโปรแกรม Secondary’56 ส่งผลการเรียนตาม Template ที่ทางศูนย์ได้กำหนด บัดนี้ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และพบว่ามีการซ้ำซ้อนของเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนจำนวนหนึ่งซึ่งจะส่งผลต่อการส่งข้อมูลต่อไปยังระบบ TCAS จึงขอให้ โรงเรียนที่มีรายชื่อปรากฏตามไฟล์แนบด้านล่าง เร่งทำการตรวจสอบและยืนยันในคอลัมน์สุดท้ายแล้วส่งผลการยืนยันกลับมาที่ icas.obec@gmail.com ภายในวันที่ 14 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 16.30 น.

Secondary_เลขประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อน

By |2019-01-13T08:21:56+00:00January 13th, 2562|ประกาศ|Comments Off on ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อนจากโปรแกรม Secondary’56