แจ้งปิดรับการส่งข้อมูลจากระบบอื่นๆ

เรียน จนท. งานทะเบียนวัดผลทุกท่าน

เนื่องด้วยกำหนดการส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน รอบที่ 2 (รูปแบบใหม่) ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 นั้น ขณะนี้ทางศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้เปิดรับให้สถานศึกษาต่างๆ ส่งข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 นั้น ปรากฏว่ายังมีโรงเรียนอีกจำนวนหนึ่งไม่ส่งข้อมูลตามรูปแบบ และเงื่อนเวลาตามที่กำหนดซึ่งจะส่งผลให้การประมวลผลล่าช้า และกระทบต่อคะแนนของนักเรียนที่จะใช้ยื่น รอบที่ 1 (Portfolio) ซึ่งจะต้องใช้ตามกำหนด เวลาที่ ทปอ. กำหนดไว้ จึงขอแจ้งว่า ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาขอปิดการรับข้อมูล เพื่อประมวลผล

  • เลขประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อน
  • วันเดือนปีเกิดที่ไม่ถูกต้อง
  • GPA น้อยกว่า 1.00

เพื่อเตรียมการให้ทันในขั้นตอนถัดไป โดยในวันที่ 14 มกราคม 2562 จะนำข้อมูลที่พบว่าไม่ถูกต้องแจ้งอีกครั้งที่เว็บไซต์แห่งนี้

13 มกราคา 2562

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

By |2019-01-13T08:21:13+00:00January 13th, 2562|ประกาศ|Comments Off on แจ้งปิดรับการส่งข้อมูลจากระบบอื่นๆ