ตรวจสอบผลการประมวล GPAX เพิ่มเติม (กรณีใช้ Secondary’56 และโปรแกรมอื่น) ที่ไม่ใช่ SGS และ SchoolMIS

โรงเรียนที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลด้วย SGS และ SchoolMIS แล้วตรวจสอบข้อมูลไม่พบในรายงานสรุปรอบเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 สามารถตรวจสอบข้อมูลการประมวลผลใหม่ได้ที่นี่

รายชื่อและจำนวนนักเรียนที่ส่งมาแก้ไขใหม่

โดยข้อมูลทั้งหมดศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา จะประมวลผลและส่งต่อให้ ทปอ. ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.

By |2019-04-08T10:41:45+00:00April 8th, 2562|ประกาศ|Comments Off on ตรวจสอบผลการประมวล GPAX เพิ่มเติม (กรณีใช้ Secondary’56 และโปรแกรมอื่น) ที่ไม่ใช่ SGS และ SchoolMIS