รายงานผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รอบ 6 ภาคเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลข้อมูล ณ 17 เมษายน 2562)

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัดต่างๆ ที่ส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนครั้งที่ และทางศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลได้ส่งไปยัง ทปอ. เพื่อให้ดำเนินการนำเข้าในระบบ TCAS แล้ว ดังรายชื่อจำแนกตามสังกัดดังนี้

By |2019-04-17T13:57:01+00:00April 17th, 2562|ประกาศ|Comments Off on รายงานผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รอบ 6 ภาคเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลข้อมูล ณ 17 เมษายน 2562)