สรุปผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

ตามที่ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา ได้ดำเนินการรวบรวมผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบสิ้นปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ [...]

By |2019-05-11T06:58:39+00:00May 11th, 2562|ประกาศ|Comments Off on สรุปผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

Update รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบ GPAX เพิ่มเติม ณ วันที่ 19 เมษายน 2562

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ. ขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ศูนย์ได้ประมวลผลและส่งต่อไปยัง ทปอ. เรียบร้อยแล้ว เพิ่มเติม ดังรายชื่อที่แนบ รายชื่อโรงเรียนที่มีผล [...]

By |2019-04-19T17:18:37+00:00April 19th, 2562|ประกาศ|Comments Off on Update รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบ GPAX เพิ่มเติม ณ วันที่ 19 เมษายน 2562

รายงานผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รอบ 6 ภาคเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลข้อมูล ณ 17 เมษายน 2562)

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัดต่างๆ ที่ส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนครั้งที่ และทางศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลได้ส่งไปยัง ทปอ. เพื่อให้ดำเนินการนำเข้าในระบบ TCAS [...]

By |2019-04-17T13:57:01+00:00April 17th, 2562|ประกาศ|Comments Off on รายงานผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รอบ 6 ภาคเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลข้อมูล ณ 17 เมษายน 2562)

ตรวจสอบผลการประมวล GPAX เพิ่มเติม (กรณีใช้ Secondary’56 และโปรแกรมอื่น) ที่ไม่ใช่ SGS และ SchoolMIS

โรงเรียนที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลด้วย SGS และ SchoolMIS แล้วตรวจสอบข้อมูลไม่พบในรายงานสรุปรอบเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 สามารถตรวจสอบข้อมูลการประมวลผลใหม่ได้ที่นี่ [...]

By |2019-04-08T10:41:45+00:00April 8th, 2562|ประกาศ|Comments Off on ตรวจสอบผลการประมวล GPAX เพิ่มเติม (กรณีใช้ Secondary’56 และโปรแกรมอื่น) ที่ไม่ใช่ SGS และ SchoolMIS

การตรวจสอบผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาได้ประมวลผลข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 5 [...]

By |2019-04-06T06:03:53+00:00April 6th, 2562|ประกาศ|Comments Off on การตรวจสอบผลการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

แจ้งผลการนำเข้า GPAX 6 ภาคเรียน จากระบบ SGS (สังกัด สพฐ.)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) ขอแจ้งว่า ศูนย์ได้ดำเนินการประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลจากโปรแกรม SGS ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งเป็นข้อมูลการประมวลผล ณ [...]

By |2019-04-02T15:11:31+00:00April 2nd, 2562|ประกาศ|Comments Off on แจ้งผลการนำเข้า GPAX 6 ภาคเรียน จากระบบ SGS (สังกัด สพฐ.)

ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสามารถเข้าตรวจสอบผลการตรวจสอบ และนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ได้ที่ [...]

By |2019-04-01T08:10:51+00:00April 1st, 2562|ประกาศ|Comments Off on ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

การจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สนผ. สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน รอบที่ 1 ปีการศึกษา [...]

By |2019-03-21T06:24:00+00:00March 21st, 2562|ประกาศ|Comments Off on การจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Update โปรแกรม OBEC GPA Checking 2.0 (Update 21/03/62)

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking เวอร์ชั่น 2.0 [...]

By |2019-03-21T06:00:10+00:00March 14th, 2562|ประกาศ|Comments Off on Update โปรแกรม OBEC GPA Checking 2.0 (Update 21/03/62)

แจ้งปิดระบบการรับ-ส่งข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน รอบที่ 2 15 มกราคม 2562

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สพฐ. จะทำการปิดระบบการรับ - ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน เพื่อทำการประมวลผลความซ้ำซ้อนและส่งข้อมูลให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย [...]

By |2019-01-15T03:52:43+00:00January 15th, 2562|ประกาศ|Comments Off on แจ้งปิดระบบการรับ-ส่งข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน รอบที่ 2 15 มกราคม 2562