หน้าหลัก2019-09-18T07:39:42+00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

2512, 2561

ชี้แจงภาระกิจของศูนย์ iCAS

ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ภาระกิจของศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สพฐ. (information Center for Admission Service:iCAS) เป็นเพียง [...]

2412, 2561

การจัดส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน รอบที่ 2

ตามที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) สพฐ. ซึ่งได้รับมอบหมายจาก รมว. ศธ. ให้ดำเนินการรวบรวมผลการเรียนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [...]

รายงาน – สรุปผล

204, 2562

แจ้งผลการนำเข้า GPAX 6 ภาคเรียน จากระบบ SGS (สังกัด สพฐ.)

April 2nd, 2562|Comments Off on แจ้งผลการนำเข้า GPAX 6 ภาคเรียน จากระบบ SGS (สังกัด สพฐ.)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (iCAS) ขอแจ้งว่า ศูนย์ได้ดำเนินการประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลจากโปรแกรม SGS ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งเป็นข้อมูลการประมวลผล ณ [...]

104, 2562

ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

April 1st, 2562|Comments Off on ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสามารถเข้าตรวจสอบผลการตรวจสอบ และนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ได้ที่ [...]

2103, 2562

การจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561

March 21st, 2562|Comments Off on การจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สนผ. สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน รอบที่ 1 ปีการศึกษา [...]

1403, 2562

Update โปรแกรม OBEC GPA Checking 2.0 (Update 21/03/62)

March 14th, 2562|Comments Off on Update โปรแกรม OBEC GPA Checking 2.0 (Update 21/03/62)

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC GPA Checking เวอร์ชั่น 2.0 [...]

1501, 2562

แจ้งปิดระบบการรับ-ส่งข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน รอบที่ 2 15 มกราคม 2562

January 15th, 2562|Comments Off on แจ้งปิดระบบการรับ-ส่งข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน รอบที่ 2 15 มกราคม 2562

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สพฐ. จะทำการปิดระบบการรับ - ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน เพื่อทำการประมวลผลความซ้ำซ้อนและส่งข้อมูลให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย [...]

017881
Users Today : 19
Users Yesterday : 26
This Month : 89
This Year : 9962
Total Users : 11410
Views Today : 20
Total views : 18494
Who's Online : 1
Your IP Address : 125.25.82.232
Server Time : 2019-10-10